Du är här: Hem – Regler

Gällande regler

Regler gällande tillverkning, installation, översyn, certifiering och justering av magnetkompasser återfinns i en rad styrande dokument. Om dessa regler och rekomendationer följs minskar kompassens deviation.

Sveriges Kompassjusterareförbund och dess kompassjusterare kan lämna råd och anvisningar åt fartygs- och båtkonstruktörer, liksom åt enskilda båtägare, om lämplig placering av magnetkompassen.

På denna sida har vi dels försökt sammanfatta dessa i ett dokument, vidare hittar du också länkar till orginaldokumenten

SKJF Sammanställning över svenska och internationella
föreskrifter för magnetkompasser

Egenkontroll av Magnetkompasser

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

TSFS 2011:2 Ersätter TSFS 2010:12 som ersätter SJÖFS 2006:17


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

TSFS 2009:102


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994)

TSFS 2009:101Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

SJÖFS 2006:17 (Ersatt av TSFS 2010:12)
Nedanstående dokument finns inte tillgängliga för nedladdning,
via länkarna nedan hittar du därför till webbutiker där dokumenten finns att köpa

Magnetic compasses carriage and performance standards

Resolution A.382(X)

Chapter V - Annex 13 - Magnetic Compasses

SOLAS


Ships and marine technology -- Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices

SS-ISO 25862:2010

ISO 25862:2009Ships and marine technology -- Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices

ISO 25862:2009

Webbkarta

Stäng